Deha Solution tham gia AI x Expo tại Tokyo Japan

Deha Solution tham gia AI x Expo tại Tokyo Japan

Hot girl Deha tham gia Giải game Spring Championships 2019.

Deha Software mở rộng thêm văn phòng tại tầng 4 Intracom building

Deha Software triển khai OKRs cho toàn bộ các phòng ban